Day: August 9, 2022

香港運動員|劍神張家朗任「飛越啟德劍擊大使」 親授師弟師妹劍技 勉勵永不言棄 – 晴報 – 時事 – 要聞

「劍神」張家朗上月在世錦賽再度奪得銅牌,回港後即出任「飛越啟德劍擊大使」,日前出席「飛越啟德運動基金」主辦的「小劍神」培訓計劃,與一班小學員切磋及親授劍技,勉勵無論劍擊或生活遇上甚麼困難,亦不能輕言放棄,「一次做得不好,別介意,我們再試!」 {{hket:inline-image name="de67c74d-5c19-4305-a7f4-bb0329645fc0.jpg"}}{{/hket:inline-image}} {{hket:inline-image name="1.jpg"}}{{/hket:inline-image}} {{hket:inline-image name="2.jpg"}}{{/hket:inline-image}} ...